de en cz Verzia pre tlač
Mapa webu


Obout us

SMA Computer GmbH

 

SMA COMPUTER GmbH,
Váš profesionál pre všetko, èo sa týka tlaèových hláv, vám ponúka perfektné riešenie pre optimálnu opravu a údržbu Vašich tlaèových hláv. Ako výkonná firma poskytujúca služby nezávisle od výrobcu sa SMA Computer GmbH špecializuje na opravu elektromechanických konštrukèných celkov. Dlhoroèná skúsenos a know-how v oblasti opráv, ako aj moderné vybavenie našej prevádzky zabezpeèujú našim zákazníkom stály vysoký kvalitatívny štandard.

     
Naša firma je vybavená kompletným skladom súèiastok pre všetky známe tlaèové hlavy Matrix
  .

Ponúkame rýchlos - pretože všetky opravy tlaèových hláv sa vykonávajú vo vlastnej firme. Rýchla priebežná doba zákazky, optimálna kontrola kvality, kompetentné informácie o stave opravy ako aj spo¾ahlivé dodržiavanie dodacích termínov sa týmto zaruèuje. V súrnych prípadoch môžeme našim zákazníkom ponúknu aj 24-hodinový servis bez prirážky.


 

Precíznos -

 Stredobod našej èinnosti spoèíva v oprave tlaèových hláv Matrix ako aj Fuser-Kits pre laserové tlaèiarne. Konštrukèné celky repasované našou firmou sú v oblasti kvality a výkonu na jednej úrovni s novými dielmi.


Spoľahlivosť a ochrana životného prostredia -
Repasovanie alebo oprava tlačovej hlavy prispieva znížením odpadu a počítačového šrotu k ochrane životného prostredia. Z toho dôvodu, ako aj nie bezvýznamná úspora nákladov, sú dôležitým krokom pre každého nášho zákazníka požiadať o služby našu firmu.

 
   
   
 
  Certifikát
Združenie pre zabezpečenie akosti a certifikáciu pre malé a stredné podniky
potvrdzuje, že firma
SMA COMPUTER GmbH
Roedersteinstraße 19
94538 Fürstenstein
používa systém riadenia kvality podľa
DIN EN ISO 9001 : 2000
   
 

DIN EN ISO 9002